Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Torktumlaren visar felkod E60 och värms inte upp

 

Problem/tillstånd
  • Torktumlaren visar felkod E60 och värms inte upp. Detta indikerar uppvärmningsproblem.
Gäller för
  • Ventilerad torktumlare
  • Kondenstumlare
  • Torktumlare med värmepump
Åtgärd

1. Se till att torktumlaren inte är inbyggd i exempelvis ett slutet skåp utan ventilation.

Torktumlaren kan installeras som en fristående enhet eller under bänken med tillräckligt fritt utrymme runt om den. Se bruksanvisningen eller den separata installationsbroschyren som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

2. Installera maskinen i ett utrymme med gott om plats och god ventilation:

  • Om torktumlaren installeras i ett rum som är för litet finns det risk för kondensbildning.
  • Se därför till att installera maskinen i ett utrymme som är tillräckligt stort (större än ca 10–12 m2).
  • Mindre utrymmen blir snabbt mycket varma när torktumlaren arbetar och luftfuktigheten kondenseras då på ytor som håller en lägre temperatur.
  • Problemet kan åtgärdas i många fall genom god ventilation, t.ex. genom att öppna ett fönster eller en dörr i rummet under torkningsprocess.

3. Rengör filter och luckans tätning.

Om maskinens filter, kondensor och lucktätning inte rengörs kan detta ge upphov till onödigt mycket fukt i rummet. Se bruksanvisningen för vidare information. 

4. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.


OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Anteckna den felkod som rapporteras och uppge den när du bokar in en tekniker. På så sätt underlättar du teknikerns uppgift att identifiera orsaken till problemet.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.