Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Det hörs ett brummande pumpljud från tvättmaskinen

Det är helt normalt. Tvättmaskinen börjar med att pumpa ut vatten. När den är klar med detta fortsätter valt program.