Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Kommer klockinställningarna att bevaras, även när batterierna byts ut eller om produkten inte laddas under en längre tidsperiod?

Så länge roboten är integrerad och är inom Wi-Fi-området, återställs schemaläggningen och klockan inom några minuter.