Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Kan jag köpa en fjärrkontroll för roboten

Nej det finns ingen fjärrkontroll för roboten tillgänglig. Använd robotdisplayen eller telefonappen, för att styra roboten.