Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Felkod iC0/iCo

 

Detta kan rättas till genom att återställa produkten.
  • Koppla ur diskmaskinen, vänta 1 minut och sätt tillbaka kontakten igen. Om du behövde flytta på maskinen, är det viktigt att slangen inte är böjd eller intryckt och att kranen är helt öppen
  • Slå på diskmaskinen, välj program och starta den.
  • Om programmet startar och går normalt, är problemet löst.
Om maskinen inte startar programmet korrekt efter återställning:
  • Fastställ om felkoden fortfarande är densamma.
  • Om koden är en annan, se bruksanvisnigen för mer information om den nya koden.
  • Om ursprungskoden fortsätter att visas, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Was this article helpful?