Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Vo vnútri rúry, medzi sklenenými panelmi sa zhromažďuje kondenzát/voda/vlhkosť

 

Problém:
  • Vo vnútri rúry a medzi sklenenými panelmi sa zhromažďuje kondenzát/voda/vlhkosť
Vzťahuje sa na:
  • integrovanú rúru
  • voľne stojaci sporák
Riešenie:

1. Znížte dodávku vlhkosti počas prípravy jedla

2. Okamžite po skončení prípravného procesu otvorte dvere

3. Po vypnutí rúry okamžite vyberte z rúry

4. Rúru predhrejte (v závislosti od modela)

5. Pri každom použití rúry utrite kondenzát.

V prípade potreby si prečítajte návod na použitie.

6. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Príčina:
  • Nová generácia rúr má veľmi dobrú energetickú triedu, a preto je dobre izolovaná. V každodennom používaní to znamená napr., že počas prípravy pečeného mäsa musíte pridať menej vody, pretože vlhkosť zostane hlavne v rúre a nie je vyfúknutá von, ako to bolo u starších modelov rúr.
  • Niektoré modely sú navrhnuté so systémom, ktorý pridáva do procesu varenia paru, vďaka čomu sú potraviny vo vnútri mäkké a na povrchu chrumkavé. Rúra neustále cirkuluje vzduch a recykluje paru. To skracuje čas varenia aj spotrebu energie.
  • Doplňujúci chladiaci ventilátor v rúre alebo sporáku zabezpečí chladnú prednú časť, čím sa vlhkosť kondenzuje pri najstudenšom bode ako kondenzát a často si môžete všimnúť kvapky vody.
  • Vlhkosť opúšťa rúru vetracími otvormi, vrátane dvierok. Para sa môže usadiť ako vlhkosť v priehradke rúry alebo na sklenených paneloch. To znamená, že sa medzi dvomi sklenenými panelmi v dvierkach môžu tvoriť škvrny a kondenzát. Škvrny sú spôsobené čiastočkami tuku reagujúcimi s chladiacim vzduchom.
  • Vlhkosť sa uvoľňuje pri ohrievaní potravín v rúre, predovšetkým v prípade mrazených potravín. 

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?