Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Rúra zobrazuje chybový kód (F a číslo)

 

Problém: 
  • Rúra zobrazuje chybový kód (F a číslo)  
  • Rúra zobrazuje kód F908  
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovanú rúru  
Riešenie:

1. Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného vypínača v poistkovej skrini vypnite rúru a znova ju zapnite. 

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak sa pomocou uvedených tipov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.      

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.