Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Rúra zobrazuje chybové hlásenie E0020

 

Problém: 
  • Rúra zobrazuje chybové hlásenie E0020 
  • Vnútorné osvetlenie rúry nefunguje 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaná rúra 
Riešenie: 

1. Skontrolujte žiarovku v rúre. Ak je vypálená, vymeňte ju.  

Novú žiarovku si môžete kúpiť v našom internetovom obchode.  

2.  Kontaktujte autorizované servisné stredisko  

Ak sa pomocou uvedených tipov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

POZNÁMKA: V závislosti od problému vám môže byť účtovaný poplatok za návštevu servisného technika aj počas záručnej lehoty.  Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.  

Uveďte chybový kód: BL   

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.