Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Rúra vyhadzuje poistky

 

Problém: 
  • Varná doska/sporák neustále vyhadzuje poistku  
Vzťahuje sa na: 
  • zabudované rúry 
  • voľne stojace sporáky  
Riešenie: 

1. Uistite sa, že daná poistka stačí na zaťaženie  

Overte si u svojho elektrikára, či máte správnu veľkosť poistky a či je sporák správne zapojený na samostatnú poistkovú skupinu.  

2. Skontrolujte, či je spotrebič správne pripojený k zdroju elektrického napájania.  

Zabezpečte správnu inštaláciu privolaním autorizovaného inštalatéra.  

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.   

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?