Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Rúra sa po použití otočného gombíka nespustí

 

Problém:
  • Rúra sa nespustí, aj keď bola dokončená činnosť na obrazovke, napríklad „Doplniť vodu“. 
  • Rúra na pečenie nehreje. 
Vzťahuje sa na: 
  • rúry vybavené displejom a otočným gombíkom 

PSAAPL17BIE00001.jpg

Riešenie: 

1. Všetky výzvy zobrazené na displeji, ako napríklad „Doplniť vodu“, musia byť potvrdené stlačením otočného gombíka.  

  • Podržaním otočného gombíka zapnite obrazovku nastavení. 
  • Podržaním a otočením otočného gombíka navigujte v ponuke. 
  • Podržaním a stlačením otočného gombíka potvrdíte nastavenie alebo otvoríte zvolenú podponuku. 
  • Do predchádzajúcej ponuky sa vrátite nájdením možnosti „Späť“ v zozname ponuky alebo potvrdením zvoleného nastavenia.

 

  • Was this article helpful?