Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Chladiace ventilátory rúry sú nepretržite spustené

 

Problém:
  • Chladiace ventilátory rúry sú nepretržite spustené. Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič neochladí.
Vzťahuje sa na:
  • integrovanú rúru
  • voľne stojaci sporák
Riešenie:

1. Ak rúra vychladne a chladiaci ventilátor stále funguje, odpojte spotrebič od napájania.

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.