Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Zdeformované plechy na pečenie/pekáče

 

Plechy na pečenie/pekáče sa zdeformujú, keď ich vystavíte akýmkoľvek napnutiam alebo extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

Zdeformované plechy na pečenie/pekáče musia byť vymenené.