Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Predný panel/dvierka rúry sa nahrejú

 

Teplo vytvorené v rúre sa šíri do všetkých častí spotrebiča, kde patria aj časti, ktorý sa bežne dotýkate počas každodenného používania. Ide o prirodzený jav. Teplota sa pocitovo líši v závislosti od materiálu. Napr. sklo a kov sú na dotyk teplejšie ako umelá hmota.

Predný panel sa tiež nahreje pri každom otvorení dvierok, keďže teplo z rúry zvyšuje teplotu panelu.

Nezabudnite, že teplota časom stúpa. Inými slovami, čím dlhšie je rúra zapnutá, tým viac sa nahrejú všetky časti spotrebiča.

Z bezpečnostných dôvodov by deti nemali stáť blízko rúry/odsávača pár, keď sa používa. Pozrite si návod na obsluhu.

Teplota predného panela môže byť až o 60 °C vyššia ako izbová teplota. Napr. pri izbovej teplote 20 °C môže byť panel horúci až 80 °C.

V prípade skleneného panela rúry môže byť teplota až o 65 °C vyššia ako izbová teplota. Napr. pri izbovej teplote 20 °C môže byť sklenený panel horúci až 85 ℃.

V extrémnych prípadoch kontaktujte autorizované servisné stredisko.