Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Funkcia Mikrovlny nefunguje v mojej mikrovlnnej/kompaktnej rúre

 

Problém:
  • Funkcia Mikrovlny nefunguje v mojej mikrovlnnej/kompaktnej rúre.
Vzťahuje sa na:
  • mikrovlnné rúry
  • kompaktné rúry s funkciou Mikrovlny
Riešenie:

1. Uistite sa, či sú dvierka úplne zatvorené.

2. Resetujte rúru vypnutím zdroja napájania.

Počkajte 30 sekúnd a opäť ju zapnite.

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.