Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Poškodený/vydutý/poškriabaný odsávač pár

 

Objavenie poškodenia pri rozbaľovaní odsávača pár:

Ihneď kontaktujte predajcu, aby ste ho informovali o zistenom poškodení spôsobenom počas prepravy spotrebiča. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste.

Spotrebič sa nepokúšajte zapojiť alebo používať.

Objavenie poškodenia po inštalácii/prvom použití: 

Kontaktujte predajcu, aby ste ho informovali o poškodení.

Vyžiadanie servisu:

Ak je to možné, uveďte pri kontaktovaní autorizovaného servisného strediska príslušný komponent.

Kúpte si nové diely/komponenty z nášho internetového obchodu.

  • Was this article helpful?