Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Varný panel zobrazuje chybové hlásenie E7

 

Problém: 
  • Varný panel zobrazuje chybové hlásenie E7 
Vzťahuje sa na: 
  • Zabudovaný indukčný varný panel 
  • Voľne stojaci sporák s indukčným varným panelom 
Riešenie: 

1. Vyriešenie problému s chladiacim ventilátorom:  

  • Otvorte zásuvku pod varným panelom a uistite sa, že ventilátor nič neblokuje.
  • Odpojte spotrebič od napájania aspoň na 30 sekúnd.
  • Znova ho pripojte a zapnite. 

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko  

Ak sa pomocou uvedených tipov problém nevyriešil alebo ak je spotrebič spred roka 2010, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.    

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.  

Príčina: 
  • Chybové hlásenie E7 signalizuje chybu chladiaceho ventilátora v novších spotrebičoch a chybu s napájacou doskou v spotrebičoch vyrobených pred rokom 2010.

 

  • Was this article helpful?