Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Varný panel zobrazuje chybové hlásenie E6/E641

 

Problém: 
  • Elektrický varný panel zobrazuje chybové hlásenie E6 alebo E641. 
Vzťahuje sa na: 
  • Vstavaný elektrický varný panel 
  • Voľne stojaci sporák s elektrickým varným panelom 
Riešenie:   

1. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaloval spotrebič. 

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak sa pomocou uvedeného tipu problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.  

Príčina: 
  • Chybové hlásenie E6 alebo E641 signalizuje, že spotrebič je pripojený len k jednej fáze.   

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.

 

  • Was this article helpful?