Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Varná doska zobrazuje chybové hlásenie E4/E401/E402/E403/E421/E422/E423/E431/E432/E433

 

Problém: 
  • Varná doska zobrazuje niektoré z týchto chybových hlásení: E4/E401/E402/E403/E421/E422/E423/E431/E432/E433  
Vzťahuje sa na: 
  • integrované indukčné varné dosky 
  • voľne stojaci varič s indukčnou varnou doskou 
Riešenie: 

1. Odstráňte buď studený alebo teplý riad z indukčnej dosky, ak sa tam nejaký nachádza   

2. Odpojte spotrebič od napájania aspoň na 30 sekúnd.

Znova ho pripojte a zapnite.   

3. Skontrolujte, či po ochladení zmizne chybový kód (indikátor zostávajúceho tepla môže zostať zobrazený)   

4. Ak sa chcete vyhnúť rovnakému problému v budúcnosti, nechajte riad vychladnúť a skontrolujte, či je vhodný na indukčné varenie v časti

Vhodný indukčný riad  

5. Kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.  

Príčina: 
  • Chybové hlásenia E4/E401/E402/E403/E421/E422/E423/E423/E431/E432/E433 naznačujú, že je ochrana prehriatia varnej zóny funkčná   

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.
 

 

  • Was this article helpful?