Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Varná doska zobrazuje chybové hlásenie E3/E311/E312/E313

 

Problém: 
  • Indukčná varná doska zobrazuje chybové hlásenie E3/E311/E312/E313. 
Vzťahuje sa na: 
  • integrované indukčné varné dosky 
  • voľne stojaci varič s indukčnou varnou doskou 
Riešenie:   

1. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaloval spotrebič. 

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko. 

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.  

Príčina: 
  • Chybové hlásenie E3/E311/E312/E313 znamená, že je spotrebič pripojený na 400 V.   

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.