Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Varná doska zobrazuje chybové hlásenie E0/E1

 

Problém: 
  • Varná doska zobrazuje chybové hlásenie E0/E1 
Vzťahuje sa na: 
  • vstavané elektrické varné dosky 
  • integrované indukčné varné dosky 
Riešenie: 

1.  Odpojte spotrebič od napájania aspoň na 30 sekúnd.

Znova ho pripojte a zapnite.  

2.  Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.    

Poznačte si kód chyby a oznámte ho servisnému technikovi pri žiadosti o pomoc. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.  

Príčina:
  • Chybové hlásenie E0/E1 označuje poruchu elektroniky.