Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Indikátory SenseBoil blikajú na indukčnej varnej doske

 

Problém: 
  • Indikátory SenseBoil® blikajú Funkcia SenseBoil® nefunguje 
  • Nie je možné aktivovať funkciu SenseBoil®  
  • Ako používať funkciu SenseBoil®?  
Vzťahuje sa na: 
  • indukčné varné dosky s funkciou SenseBoil®  
Riešenie: 

1. Uistite sa, že je povrch varnej dosky suchý  

2. Dokončite predchádzajúce varenie, alebo vyberte voľnú varnú zónu bez zvyškového tepla.  

Ak sa už používajú všetky varné zóny alebo na nich existuje zvyškové teplo, varná doska vydá pípnutie, ukazovatele SenseBoil® sa rozblikajú a funkcia sa nespustí  

3. Zvoľte varnú zónu do 5 sekúnd od aktivácie funkcie SenseBoil®  

4. Ak vyššie uvedené rady nefungujú, skontrolujte a zmeňte nastavenia obmedzenia výkonu na varnej doske  

Pozrite si úplný popis v návode na použitie, ktorý sa dodáva so spotrebičom.  

UPOZORNENIE: Uistite sa, že zodpovedá zvolený výkon poistke domovej inštalácie. Odporúčame technickú pomoc.
 

 

  • Was this article helpful?