Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Horák fučí/vyhadzuje poistku

 

Problém:
  • Varná doska / sporák neustále fúka / vyhadzuje poistku 
Vzťahuje sa na:
  • vstavanú elektrickú varnú dosku 
  • voľne stojaci varič s elektrickou varnou doskou 
  • integrovanú idnukčnú varnú dosku 
  • voľne stojaci varič s indukčnou varnou doskou 
  • integrovanú plynovú varnú dosku 
  • voľne stojaceho variča s plynovou varnou doskou 
Riešenie :

1. Uistite sa, že daná poistka stačí na zaťaženie  

Overte to u svojho elektrikára, či máte správnu veľkosť poistky a či je sporák správne zapojený na samostatnú poistkovú skupinu.  

2. Skontrolujte, či je spotrebič správne pripojený k zdroju elektrického napájania.  

Zabezpečte správnu inštaláciu privolaním autorizovaného inštalatéra.  

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.