Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Chyba pri inštalácii plynovej varnej dosky

 

Problém: 
 • Pri zapaľovaní plynovej varnej dosky chýba iskra 
 • Varná doska fúka / poistka vypadáva 
Vzťahuje sa na:
 • integrovanej plynovej varnej dosky 
 • voľne stojaceho variča s plynovou varnou doskou 
Riešenie

V prípade novej inštalácie indikujú vyššie uvedené problémy obvykle to, že spotrebič nebol nainštalovaný správne.    

Poznámka: Nová inštalácia môže znamenať:  

 • Úplne nový spotrebič je pripojený k napájaniu po prvýkrát.
 • Spotrebič je pripojený k inej zásuvke. 

1. Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím.  

 • Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím, tak, že zapojíte iný spotrebič a uvidíte, či funguje tak, ako má.
 • Ak zásuvka nefunguje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý vám pomôže vyriešiť daný problém  

2. Skontrolujte poistiky.  

 • Skontrolujte, či nie je príčinou poruchy práve poistka.
 • Ak sa poistka vyhodí opakovane, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára  

3. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaloval spotrebič.  

4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.   

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

 • Was this article helpful?