Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Na zaslonu daljinskog upravljalča toplinske pumpe prikazuje se oznaka “RS”

 

Problem 
  • Na zaslonu daljinskog upravljača razdjelnog izmjenjivača zračne toplinske pumpe prikazuje se oznaka ”RS”
Vrijedi za 
  • Razdjelni izmjenjivač toplinske pumpe
  • Klima uređaj
Rješenje 

1. Slova “RS” na zaslonu daljinskog upravljača označavaju je aktivirana funkcija “I FEEL"". 

  • Funkcija se može isključiti pritiskom gumba “I FEEL” na daljinskom upravljaču.   
  • Kada se aktivira funkcija “I FEEL”, toplinska pumpa mjerit će okolnu temperaturu u daljinskom upravljaču i regulirati sobnu temperaturu prema temperaturi izmjerenoj oko daljinskog upravljača.
  • Ako daljinski upravljač ne omogućava slobodan pogled u uređaj, tj. ako postoje prepreke između daljinskog upravljača i unutrašnjosti uređaja, pumpa će regulirati temperaturu pomoću senzora koji se nalazu u uređaju.    

 

  • Was this article helpful?