Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Kuivati kuvab veakoodi E20 või toob kuuldavale 2 piiksu

Veakood E20 (või kaks piiksu mõne mudeli puhul) tähistab seadme tühjendamise, pumba või tarkvara probleemi.

  • Kontrollige, kas väline tühjendusvoolik on äravooluga korralikult ühendatud.
  • Selleks, et vesi otse äravoolusüsteemi pumbataks, ühendage väline tühjendusvoolik kondensatsioonikuivatiga. Kuivati tagumises ülaosas on punane või roheline voolik. See tuleks välja võtta ja teise voolikupikkuse abil pikendada. Vesi ei voola enam veepaaki, vaid välja otse äravooluavasse.
  • Vaadake, ega voolik pole keerdus, ummistunud või sõlmes.
  • Keerdude vältimiseks lühendage vooliku pikkust, nii et see laskuks vabalt äravooluavasse. Vastasel korral võidakse kuvada veakood või tekib lekkimine.
  • Proovige seade taaskäivitada. Võtke pistik seinakontaktist välja, oodake 30 sekundit ja pange siis uuesti sisse.
  • Sama tulemuse annab ka turvalüliti kasutamine. Ühendage seade vooluvõrku, lülitage sisse ja valige programm. Kui ekraanil kuvatakse veakood, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.