Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Pesumasina ekraanil kuvatakse veakood Eb0, Ebo või seade teeb 11 piiksu / 11 vilkumist

Toitepinge on liiga nõrk.

Probleemi põhjuseks võib olla seadme toitevarustuses – toitepinge on liiga madalal tasemel. Pinge kontrollimiseks proovige ühendada seade mõnda teise toiteallikasse ja lülitada see siis sisse.

Pikendusjuhtme kasutamine.

Probleemi põhjuseks võib olla seadme ja toiteallika ühendamiseks kasutatud pikendusjuhe.

  • Eemaldage pikendusjuhe ja proovige uuesti.

Maanduse puudumine.

Selle probleemi põhjus võib olla asjaolu, et seade ei ole ühendatud maandatud kontakti.

  • Kontrollige, kas seade on elektripaigaldises ühendatud maandusega. Ühendage masin maandatud kontakti ja proovige uuesti.
  • Mõnikord saab selle probleemi lahendada masina taaskäivitamisega. Selleks lülitage masina toide välja ja lülitage siis umbes 20–30 sekundi pärast uuesti sisse.
  • Kontrollige, kas seade töötab nüüd õigesti.

Kui ükski loetletud soovitustest probleemi ei lahenda, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.