Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Nõudepesumasin ei kuumuta vett

 

Probleem


Nõudepesumasin ei kuumuta vett.


Seadmed:

 

  • Integreeritud nõudepesumasin
  • Eraldiseisev nõudepesumasin

Lahendus


1. Lülitage seade uuesti sisse

Eemaldage nõudepesumasin vooluvõrgust, oodake 1 minut ja pange siis uuesti sisse.
Elektritoite võite välja lülitada ka toitepaneeli kaitsekorkide / kaitselüliti kaudu.
Kui olete seadme oma kohalt välja tõmmanud ja tagasi lükanud, siis tuleb kindlasti vaadata, et voolikud poleks sõlmes ega kokkusurutud ning et veekraan oleks täiesti lahti.
Lülitage nõudepesumasin sisse, valige sobiv tsükkel ja käivitage see.
Kui tsükkel käivitub ja töötab nagu tavaliselt, on probleem lahenenud.
2. Käivitage intensiivtsükkel ja kontrollige, kas tsükli lõppedes on seadme sisemus soe. 

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui ülalesitatud soovitused probleemi ei lahendanud, soovitame tellida hooldustehniku visiidi.

 

 
MÄRKUS. Olenevalt probleemist võib hooldustehniku visiit olla tasuline ja seda isegi garantiiperioodi ajal.

 
Hoiatus! Me ei soovita seadme kasutamist jätkata enne probleemi täielikku kõrvaldamist. Eemaldage seade vooluvõrgust ja ärge seda enne sisse lülitage, kui olete veendunud, et kõik on korras.