Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Nõudepesumasina ekraanil kuvatakse veakood i60

 

Probleem:
  • Nõudepesumasina ekraanil kuvatakse veakood i60
Kasutuskoht:
  • integreeritud nõudepesumasin
  • eraldiseisev nõudepesumasin
Resolutsioon:

1. Lähtestage seade

  • Eemaldage nõudepesumasina toitepistik vooluvõrgust, oodake 1 minut ja ühendage see uuesti.
  • Elektritoite võite välja lülitada ka toitepaneeli kaitsekorkide/kaitselüliti kaudu.
  • Kui olete seadme oma kohalt välja tõmmanud ja tagasi lükanud, siis tuleb kindlasti veenduda, et voolikud pole sõlmes ega kokkusurutud ning et veekraan on täiesti lahti. Lülitage nõudepesumasin sisse, valige sobiv tsükkel ja käivitage see.
  • Kui tsükkel käivitub ja töötab normaalselt, on probleem lahenenud.

2. Kontrollige, kas seade kuvab uuesti sama tõrketeate või kas tõrketeade on muutunud

Kui seadme ekraanil kuvatakse mõni muu veakood, lugege veakoodiga seotud probleemi lahendamiseks tõrkeotsingu teavet kasutusjuhendist.

3. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

MÄRKUS. Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil.

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.