Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Nõudepesumasin ei kuivata või kuivatab halvasti

Kuivatustulemusi tuleb hinnata lauanõude ja klaasidega. Plastist esemed, nagu söögiriistad, hoiukarbid ning seadme plastosad jäävad märjaks. Kuna plastist esemed jahtuvad kiiresti, võib nende pinnal tekkida niiskus.

 • Parimad pesu- ja kuivatustulemused saate, kui kasutate intensiiv- või automaatprogrammi.
Kasutati tsüklit ECO, BIO või 30 min
 • ÖKO- ja BIO-tsüklid kuivatavad passiivselt ning 30 minuti tsüklitel kuivatust ei ole.
 • Kasutage automaat- või intensiivtsüklit ja kui nõud pole tsükli lõpus soojad, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
Nõusid pesti nõudepesuvahendiga enne nõudepesumasinasse panemist
 • See toob kaasa liigse vahu tekkimise, vähendab pindaktiivse aine toimet ning lõpeb kehvade kuivatustulemustega.
Nõudepesumasin on üle täidetud või on nõud paigutatud valesti

Nõudepesu tulemused võivad jääda ebarahuldavaks, kui masin on liiga täis või kui nõud on valesti paigutatud. Pange nõud masinasse kasutusjuhendi juhiste kohaselt ning laske nõudel oleval liigsel loputusveel pärast tsükli lõppemist ära aurustuda, enne kui seadme tühjendate. Tühjendage kõigepealt alumine korv.

Nõudepesumasina täitmine.

 • Kasutage seadet ainult nõudepesumasinakindlate esemete pesemiseks.
 • Ärge pange masinasse puust, sarvest, alumiiniumist, tinast ega vasest nõusid.
 • Ärge kasutage nõudepesumasinat vett imavate esemete pesemiseks (käsnad, lapid jne).
 • Eemaldage nõudelt enne masinasse panekut suuremad toidujäägid.
 • Toidujääkide hõlpsaks eemaldamiseks leotage potte ja panne enne seadmesse panekut vees.
 • Pange õõnsad esemed (tassid, klaasid, potid) suuga allapoole.
 • Jälgige, et söögiriistad ja taldrikud vms poleks üksteisele liiga lähedal. Pange lusikad ja teised söögiriistad läbisegi.
 • Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel kokku.
 • Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
 • Pange kerged esemed ülemisse korvi. Vaadake, et nõud ei pääseks liikuma.
 • Enne pesutsükli käivitamist veenduge, et pihustikonsoolid saaksid vabalt liikuda.

Nõudepesumasina tühjendamine.

 • Enne nõude seadmest väljavõtmist laske neil maha jahtuda. Tulised nõud purunevad kergesti.
 • Tühjendage kõigepealt alumine, seejärel ülemine korv.
Pindaktiivse aine lisamine
 • Paremate kuivatustulemuste saamiseks on soovitatav lisada pindaktiivset ainet, nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.
Nõudepesuvahend  
 • Uurige oma nõudepesuvahendit. Võimaluse korral proovige teist pesuvahendit ja/või pindaktiivset ainet. Lühikeste pesutsüklitega kasutage pulbrilist või vedelat pesuvahendit, sest mõned pesutabletid ei jõua lühikeste tsüklitega täielikult lahustuda.
 • Paremate pesutulemuste saamiseks on soovitatav lisada pindaktiivset ainet ka pesutablette kasutades.
 • Vaadake, kas kõik filtrid ja pihustikonsoolid on puhtad. Teavet seadme puhastamise ja hooldamise kohta leiate kasutusjuhendist.
Funktsioon Kuivatus +, Kuivatus pluss või XtraDry
 • Kui teie seadmel on see funktsioon olemas, saate seda kasutades paremad kuivatustulemused, kuid see pikendab tsükli kestust ja energiatarvet.

 

 • Kui kirjeldatud soovitused probleemi ei lahenda, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.