Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Nõudepesumasina tsükli lõpus pole helisignaali

Kui tsükli lõppu kuulutav helisignaal ei tööta, on see tõenäoliselt välja lülitatud. Signaal peaks olema vaikimisi sisse lülitatud.

Lisateabe ning signaali sisse- ja väljalülitamise juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.