Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка ERR

 

Код за грешка ERR се появява при опит за промяна на цикъл или настройки след стартиране на цикъла. 

  • Изключете и включете сушилнята. След това изберете желания цикъл.
  • Избраната опция не може да се използва с избрания цикъл. Изключете и включете сушилнята. След това изберете желания цикъл.
  • В ръководството за потребителя ще намерите допълнителна информация.