Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка Е80

 

Има проблем със селектора на програми или софтуера.

  • Опитайте да нулирате уреда. Извадете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма. Ако по време на изпълнение на програма на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.