Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка С0 / СО

Кодът за грешка С0 или СО означава, че в машината няма неизправност.