Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Сушилнята излъчва неприятни миризми

 

Възможна причина:

При сушилни с кондензатор и термопомпа: замърсените филтри в отвора на врата или отделението на кондензатора, което се намира на дъното на уреда. Вижте ръководството за употреба.

Допълнителна информация за това как да почиствате и поддържате уреда в най-добро състояние можете да откриете и в ръководството на потребителя.

Ако дадените по-горе предложения не отстранят проблема, свържете се с упълномощен сервизен център.