Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка Е40

 

Ако съобщението за грешка Е40 се появи на дисплея на сушилнята след натискането на бутона за старт, проверете дали вратата е затворена добре. Ако вратата е затворена и съобщението за грешка продължава да се показва, проблемът е софтуерен.

  • Опитайте да нулирате уреда. Изключете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма. Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.