Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Вратата на сушилнята се отваря по време на цикъл

Ако вратата на сушилнята се отваря по време на цикъл за сушене, това може да се дължи на претоварване на машината. Премахнете част от дрехите и опитайте отново. Ако проблемът продължи да се проявява, се обърнете към оторизирания сервизен център.