Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Мъх/ власинки по прането

 

  • Нормално е по време на процеса на сушене да се образуват власинки и това не може да се избегне. Този процес зависи силно от зареждането (напр. нови кърпи, полар и др.).
  • Проверете циркулацията на въздуха по време на почистване. Почистете филтрите в отвора на вратата. В случай че сушилнята е с кондензатор или термопомпа, почистете също кондензатора, който се намира в долната част на уреда ви.
  • В случай на сушилня с вентилация проверете дали има неограничен въздушен поток през маркуча за вентилация и през стените.
  • Ако проблемът не се разреши след почистване, препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.