Skip to main content
Zanussi | Help and Support

След последния цикъл за сушене, сушилнята не се включва отново

 

Ако сушилнята не се включва след цикъл за сушене, има технически проблем с уреда. Този проблем може да бъде разрешен само от оторизиран сервизен център.