Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка Е20 или издава сигнал от 2 бипкания

 

Код за грешка Е20 (или две бипкания на звуковата аларма при някои модели) указва проблем с източването, помпата или софтуера.

  • Проверете дали компонента на външното източване е свързан правилно с канализацията. 
  • За директно изпомпване на водата в канализацията свържете външен маркуч за източване към кондензационната сушилня. В горната част на гърба на сушилнята има червен или зелен маркуч. Той трябва да бъде разпънат и удължен с допълнителен маркуч. Водата вече няма да се стича в резервоара за вода, а ще изтича директно в канализацията.
  • Проверете дали маркучът не е усукан, или запушен и дали някъде не е извит.
  • За да избегнете усуквания, скъсете маркуча, така че той да виси свободно в канализацията. Ако не направите това, възможно е да бъде изведен код за грешка или да възникне теч.
  • Опитайте да нулирате уреда. Извадете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма. Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.