Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Пералнята издава бучене/ шум от изпомпване

 

Това е нормално. Пералнята започва цикъла, като изпомпва вода. Когато пералнята приключи изпомпването, избраният цикъл продължава.