Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Пералната машина показва код за грешка Eb0, Ebo или издава 11 бипкания / 11 премигвания

 

Прекалено ниско напрежение на електрозахранването:

Проблемът може да е предизвикан от прекалено ниско напрежение на електрозахранването към уреда. Можете да проверите напрежението, като включите уреда на друго място и го тествате отново.

Използван удължител:

Този проблем може да бъде предизвикан от удължител, използван за свързването на уреда към електрозахранването.

  • Отстранете удължителя и опитайте отново.

Липсва връзка към заземяване:

Тази грешка може да се появи, ако уредът не е включен към заземен контакт.

  • Проверете дали продуктът е свързан към заземяване в електрическата инсталация. Включете уреда в заземен контакт и опитайте отново.
  • Понякога проблемът може да бъде решен чрез рестартиране на уреда. За да направите това, изключете захранването към уреда и го включете отново след около 20–30 секунди.
  • Проверете отново дали уредът работи добре.

Ако нито едно от дадените по-горе предложения не отстранят проблема, свържете се с упълномощен сервизен център.