Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Пералната машина показва код за грешка E90, E91, E92, E93 или E94

 

Кодовете за грешка E90, E91, E92, E93 и E94 (или всеки код, започващ с E9) се отнасят до проблеми, свързани с конфигурацията / комуникацията с електронни части.

  • Опитайте да нулирате уреда. Извадете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново. 
  • Ако съобщението за грешка продължи да се показва на дисплея, свържете се с упълномощен сервизен център.