Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Пералната машина показва код за грешка ЕНО, ЕН0

 

Ако уредът покаже съобщение за грешка ЕНО / ЕН0, има проблем с електрозахранването.

Дали в контакта не е включен друг работещ уред?

  • Проверете електрозахранването като включите различен уред в същия контакт и вижте дали той ще работи. Ако и другият уред не работи, най-вероятно има проблем с окабеляването.
  • Свържете се с местен електротехник за съвет и насоки по отношение на отстраняване на проблеми с окабеляването.

Ако електрозахранването към уреда е наред:

  • Опитайте да нулирате уреда. Извадете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма. Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.