Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Гуменото уплътнение във вратата на пералнята е разхлабено

 

Разхлабеното, повредено или деформирано уплътнение трябва да се закрепи или замени от оторизиран инженер за предотвратяване на течове.

  • Не използвайте машината, докато проблемът не бъде разрешен
  • Свържете се с оторизиран сервизен център за поставяне или смяна на уплътнението.