Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Пералнята издава жужащ звук по време на пране

 

Това е нормално. Много перални издават такъв вид шум, който идва от мотора. Моторът съдържа движещи се вътрешни части, които създават този шум при контакт. Шумът спира, когато моторът спре да върти барабана.