Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Уплътнението на вратата на пералнята е превито и пропуска

 

Повредите по уплътнението на вратата обичайно са причинени от претоварване на машината или засядане на пране между уплътнението и рамката на вратата в началото на цикъл за изпиране.

  • Свържете се с оторизиран сервизен център за смяна на уплътнението.