Skip to main content
Zanussi | Help and Support

От пералнята излиза миризма на изгоряло

Ако от пералната машина, от пералнята със сушилня или от барабанна сушилня излиза миризма на изгоряло, незабавно изключете уреда от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център.