Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Охлаждащият вентилатор на фурната работи непрекъснато

 

Възможна причина е неизправен датчик за температура. За да спрете охлаждащия вентилатор, изключете уреда от източника на захранване. 

За да разрешите проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.