Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Във вътрешността на фурната и между стъклените панели се събира конденз/ вода/ влага

 

UndefinedNameError: reference to undefined name 'Cookingtemplate' (click for details)
Callstack:
    at (bg-bg/Hot/Oven/008_Condensation__water_moisture), /content/body/pre, line 2, column 1

Влагата се отделя при нагряване на хранителни продукти във фурната, особено при използване на замразени изделия. Това е естествен процес. Влагата излиза от фурната през вентилационните отвори, включително през вратата. Това означава, че могат да се образуват петна и конденз между двата стъклени панела във вратата. Петната се образуват от взаимодействието на мазни частици с охлаждащия въздух.  

Общо за фурни

Някои модели са проектирани със система, която използва пара в процеса на готвене, така че ястията да стават крехки отвътре и хрупкави на повърхността. Фурната непрекъснато циркулира въздуха и рециклира парата. Това понижава както времето за готвене, така и потреблението на енергия.

Парата е възможно да се отложи като влага във вътрешността на фурната или върху стъклените панели. Това е естествен процес.

Забърсвайте кондензацията при всяко използване на фурната. При необходимост направете справка с потребителското ръководство.

При изключителни случаи се свържете с оторизирания сервизен център.

Микровълнова/ компактна фурна

Когато микровълновата функция е включена, продуктите се подгряват много бързо. Процесът създава различни количества конденз в зависимост от типа на подгряваните ястия и зададената температура.

От съображения за сигурност вратата не може да се сваля, което означава, че тя не може да се почиства.

При изключителни случаи се свържете с оторизирания сервизен център.