Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Фурната показва съобщение за грешка F11 / F111 / F129

 

Термометърът за печене е неизправен или не е свързан правилно. Ако е необходимо, можете да закупите нов от нашия уеб магазин.

Ако не решите проблема по този начин, свържете се с упълномощен сервизен център.